Услуги


Предлагаме Услугата "Доверително посредничество", ориентирана към чуждестранни клиенти и включваща юридическа консултация, посредничество и осъществяване на необходимите фактически и правни действия, свързани с продажба на недвижима собственост в България. При продажба на имот, Aгенцията осигурява на клиентите си следния пакет услуги: Ние консултираме продавача, за да може да определи реалната пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура. Агенцията осъществява маркетингова и рекламна стратегия по предлагането на имота с цел максимално бързо да се намерят клиенти за предлагания имот и максимално изгодното му реализиране. Изискваме пълен набор документи от продавача, необходими за нотариалното прехвърляне на имота. При покупка на недвижим имот осигуряваме следните услуги: Проучване на пазара за недвижими имоти към момента по зададени от купувача параметри, за да могат да бъдат напълно удовлетворени неговите изисквания. Агенцията съветва и подпомага клиента при избора на имот. Агенцията подготвя пълния набор от документи за собственост на съответния имот и осъществява проверка за наличие на евентуални тежести (ипотеки, възбрани и пр.) Агенцията оказва юридическа и консултантска помощ до деня на нотариално прехвърляне и получаване на нотариалния акт за новозакупения имот. При посредничество за наемане на недвижим имот: Агенцията осъществява проучване на предлаганите под наем недвижими имоти със сходни на изискваните от клиента характеристики към дадения момент. Фиксират се параметрите и технико-икономическите характеристики на търсения под наем имот, спрямо изискванията на Наемателя. Екипът на агенцията предлага професионален съвет при избора на подходящ имот, спрямо съотношението качество/цена. Изискване на документ за собственост на Наемодателя и други съпътстващи документи документи, необходими при сключване на договор за наем. Изготвяне на Договор за наем. При поръчка за отдаване имот под наем осигурява: Проучване на предлаганите под наем недвижими имоти със сходни характеристики към дадения момент. Оказва помощ при формиране на икономически обоснована оценка на имоти, според пазарната конюнктура. Екипът на агенцията изготвя индивидуална рекламна стратегия при предлагането на обявения имот , ориентирана към максимално доброто му присъствие на информационни пазар за недвижими имоти и целяща намирането на максимално подходящ наемател. Изискване на документ за собственост от Наемодателя и други съпътстващи документи, необходими при сключване на договора. Агенцията оси-гурява юридическа обезпеченост на водените сделки. В услуга на своите клиенти агенцията предлага и осигурява: Професионални юридически консултации Изготвяне на пазарни оценки на жилища и търговски обекти Маркетингови консултации във връзка с инвестиционни проекти Изготвяне на пазарни анализи Узаконяване на търговски обекти. Ние защитаваме интересите на своите клиенти .